Skilsmisserådgivning

I er stadig fælles forældre

Selvom I ikke er et par mere, er I stadig fælles forældre. Dette kan der ofte være mange udfordringer ved, og det kan være hårdt for jer som forældre, men også for jeres børn. Selve skilsmissen er ikke nødvendigvis skadelig for børn, men derimod hvordan man som forældre vælger at tackle den og samarbejde.

Jeres evne til at samarbejde er betydningsfuld for barnets trivsel, ligeledes for at en samværsordning kan fungere optimalt for barnet.

Det vigtigste er, at I som fælles forældre kan kommunikere. I nogle tilfælde kan følelser og fortid stå i vejen, for at dette er muligt. Derfor kan det være gavnligt med en tredje part, der kan hjælpe jer med at finde nye kommunikationsmønstre.

I er lige vigtige

Børnene har brug for jer begge både igennem opvæksten og som voksne, I er lige vigtige. Der kan komme studenterfester, bryllupper og barnedåb og mange andre livsomstændigheder, hvor det vil være rart for jeres børn, at kunne dele det med begge forældre.

Børn oplever en større sammenhæng i deres liv, når forældrene formår at bygge broer imellem de to hjem.

I er fælles om det gode forældresamarbejde!

For at samarbejdet kan fungere, kræver det noget af jer begge to. Det vil derfor give god mening, at I begge møder op til samtalerne. Det kan være følelsesmæssigt udfordrende at sidde sammen med den anden forælder, og der kan være særlige omstændigheder, der gør det svært.

Jeg kan derfor også tilbyde rådgivning til kun den ene forælder som en start, for derefter at åbne muligheden for, at den anden forælder også kan deltage.

Der er også mulighed for at tilbyde samtaler til jeres børn. For mange børn kan skilsmissen være svær at håndtere, især hvis mor og far ikke kan tale sammen. Men der kan også være andre ting der påvirker barnet, hvor det kan være godt at få talt om det, enten alene eller sammen med forældrene.