Inkontinens

Børn har ikke lyst til at være anderledes

Der sidder 2-3 børn i hver klasse i indskolingen, som har inkontinens, men ingen taler om det.

De fleste børn vil gerne være som de andre børn. De bryder sig ikke om at skille sig ud. Mange børn med inkontinens vælger at skjule det for vennerne og klassekammeraterne, da de er flove over det. De er bange for, hvad de andre børn tænker om dem.

Mange af dem undgår også forskellige sociale arrangementer, f.eks. soveaftaler, lejrtur m.m. De er bange for at blive drillet eller for at blive holdt uden for fællesskabet. Det er en kæmpe byrde for børnene, at bære rundt på sådan en stor hemmelighed.

Stor byrde på deres skuldre

Børn der går rundt med en stor byrde på deres skuldre, kan desværre medføre angst eller ængstelighed med sig. Børnene bruger meget energi på, at holde på deres hemmelighed, huske hvor toiletterne er, hvornår de skal gå på wc, hvor deres skiftetøj er, hvor de skal ligge deres skiftetøj (så det ikke lugter af urin eller afføring) – for så kan de andre opdage det. De børn er trætte og har mindre overskud, det kan gå udover læring, trivsel og de sociale relationer i skole og institution.

Mange forældre til børn med inkontinens oplever at deres børn ikke er i trivsel. Enten er de meget vrede, stille, indelukkede eller ængstelige, nogle af de børn lider også af skoleværing. Forældrene føler ofte en manglende forståelse fra omverden og børnenes skole/institution. Det er enorm indgribende i familien og barnets hverdag, når en er ramt af inkontinens.

Lidt om mig

Indhold på vej.