Faglig sparring og supervision

Supervision og faglig sparring i arbejdet med skilsmissefamilier

I kan styrke arbejdsfællesskabet og få et fagligt og professionelt løft i jeres arbejde med skilsmissefamilier.

Supervision og den faglige sparring kan hjælpe jer med at lære noget om hverdagens mange dilemmaer, udfordringer og succeser i arbejdet med mennesker.

Relations arbejdet er komplekst og uforudsigeligt, og i arbejdet med skilsmissefamilier øges dette.

Læs mere > Faglig sparring/supervision

Mange års erfaring

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med skilsmissefamilier, og jeg ved, hvor udfordrende det nogle gange kan være, når konflikterene overskygger samarbejde og kommunikation. Vi kan som fagpersoner selv blive fanget i konflikten og få svært ved at hjælpe familien videre i samarbejdet om deres børn.

Ved faglig sparring og supervision med mig, vil I få ny inspiration og energi i arbejdet med skilsmissefamilierne. Jeg hjælper med at omsætte metodepraksis visuelt ved brug af tavle.

Jeg har udover min familieterapeutiskuddannelse også uddannelse i at vejlede, mægle og undervise skilsmisseforældre. Ydermere at have børnesamtaler og holde børnegrupper med skilsmissebørn. Jeg har tidligere givet faglig sparring til både kollegaer og samarbejdspartnere, i arbejdet med skilsmissefamilier/højkonflikte familier.

Jeg har været med til at starte SES-kurser (Samarbejde efter skilsmissen) op, samt været tovholder i en skilsmisseafdeling i kommunalt regi. Jeg har derfor en bred erfaring og viden om, hvordan både det kommunale og familieretshusets systemer fungerer.

Jeg har undervist skilsmisseforældre i bedre samarbejde, samt haft rådgivning, vejledning og terapi med både skilsmissebørn og voksne, samt familiesamtaler.

Jeg kan tilbyde sparring/supervision i:

  • Konkrete sager
  • Generelt om arbejdet med skilsmissefamilier
  • Gode samtaleredskaber til den konfliktfyldte familie
  • Samtale med skilsmissebørn
  • Supervision

Kontakt mig og lad os sammen finde ud af, hvad din/jeres arbejdsplads har brug for.