Hvad er skilsmisserådgivning?

Jeres relation som et par er slut, men jeres relation forsætter som fælles forældre.

Jeg ved hvor svært det er, at skulle samarbejde med den anden forælder, når I har en stor bagage fyldt med følelser fra jeres tid som par. I har måske svigt, vrede og sorg med jer. Disse følelser kan gøre samarbejdet svært som fælles forældre.

Når I kommer, og skal have hjælp til jeres forældrearbejde og trivsel for jeres børn, vil jeg altid starte med at se jer hver for sig. Dette gør jeg for at finde ud af, hvad I hver især er optaget af og fanget i af følelser og tanker.

Det eneste vi som mennesker kan ændre, er hvordan vi selv agerer. Derfor vil mit fokus være, at hjælpe jer hver især med, at se på jeres egne udviklingsmuligheder som kan fremme et bedre samarbejde.

For mange forældre kan det være rart, at have et par samtaler hver for sig, før at I skal sidde i samme rum.

Jeg vil sørge for, at det for begge parter bliver et trygt rum at ytre sig i.

Jeg vil være meget styrende i samtalen, for på den måde at hjælpe jer bedst muligt. Jeg vil afbryde jer og stoppe jer, hvis jeres ord eller tone bliver for aggressiv.

For nogle forældre er det angst provokerende eller bare for svært at sidde sammen. Hvis dette er tilfældet kan jeg stadig hjælpe jer, så hjælper jeg jer hver især, og hjælper med at være jeres talerør til hinanden.

Det eneste parti jeg tager, er jeres børn. Jeg arbejder ud fra hvad jeres børn har brug for. Men jeg vil også være tydlige omkring, hvis jeg bliver bekymret for en adfærd som i enten viser overfor hinanden som forældre eller til børnene.

Aftaler:
Jeg hjælper jer gerne med, at I får lavet nogle gode samarbejdsaftaler, samvær og ferieaftaler for jeres børn, men jeg tager ingen beslutninger for jer.
Jeg vil rådgive jer i hvad jeres børn har brug for, i den alder de nu har. Og ud fra den tilknytning jeres børn har til jer hver især og jeres forældrerelation.