Skilsmissebørn

Skilsmisse er en livskrise både for forældrene og børnene.

En skilsmisse vil skabe forandring, og denne forandring er utryg for barnet. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan I som forældre bedst støtter jeres børn i livet som skilsmissebarn.

Børn har brug for, at der skabes tryghed.

Skilsmisse er blevet så normalt, at vi glemmer, hvordan det påvirker børnene. Børnene vil altid være skilsmissebørn lige meget, hvor mange år siden det er, I gik fra hinanden.

Barnet har brug for jer begge som forældre. De har brug for, at I bygger bro i mellem deres nye verdner.

Børn kan ofte føle sig både glemt og klemt, når deres forældre er i konflikt og derfor kan det for mange børn være rart at tale med andre om, hvordan de har det. Det er svært at tale med sine forældre, hvis man synes det er forældrene, der er problemet. Mange børn har glæde af skilsmissebørnegrupper, mens andre måske bare ønsker et rum for sig selv.

Hvis jeg har enesamtaler med skilsmissebørn, vil disse aldrig stå alene. I som forældre har et stort ansvar for jeres barn trivsel og derfor vil I også skulle deltage i nogle samtaler hver for sig og sammen hvis muligt.

I børnesamtalerne vil jeg tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for dem. Jeg vil bruge redskaber fra min børnegruppeleder uddannelse, – hvor vi sejler til ”skilsmisseøen” og besøger de forskellige havne, som er metafo ́er for, hvad der ofte fylder for skilsmissebørn. Det kan være savn, skiftedage, forældres nye kærester, søvn m.m.

Samtalerne vil være mere kreative, da det som udgangspunkt for børn er nemmere at tale om det svære, i mens de får lov at bruge kroppen.
Jeg vil altid aftale med børnene, hvad jeg skal sige videre til jer forældre, da det er vigtigt at børnene oplever et trygt rum at ytre sig i.

Børn reagerer forskelligt, når de oplever en stor omvæltning som en skilsmisse. Reaktionerne kan både komme både under og efter skilsmissen.

Det kan være de bliver:

  • Stille og indadvendte
  • Vrede
  • Frustreret
  • Overansvarlig
  • Får problemer i skole eller med venner
  • Sorg og savn
  • Skyld

Det er derfor vigtigt, at I som forældre ved hvordan I kan forstå og håndtere jeres børns reaktioner.

I skal se jeres barns reaktioner, som invitationer til jer. De inviterer jer til, at se hvordan de har det.