Familieterapi

Relationer i familien

I familieterapi arbejder man med relationer i familien, og hvert enkelt familiemedlem vil blive støttet i at udtrykke sig.

I familieterapi rettes opmærksomheden på samspillet. Man vil lære at forstå, hvad det er, der skaber et evt. problem i familien og få en forståelse af, hvad der måske skal ændres.

De andre i familien

Når én i familien har det svært, påvirker det ofte de andre i familien, men det er også her, at mulige løsninger kan findes. Børn er ofte de første i familien, der viser tegn på mindre trivsel og ofte tager ansvaret for en løsning, hvis noget i dagligdagen og mellem de voksne går i den forkert retning.

I første omgang sættes der fokus på jeres forældreskab. De familiemedlemmer, som findes relevante inviteres med. Børn ved ofte mere, end forældrene tror. Derfor er det vigtigt, at de også deltager.

De behøver ikke at være med til alle sessioner. Der kan også være situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at børnene/barnet deltager alene en eller flere gange.

Familieterapeutiske forløb kan være af kortere eller længere varighed. I nogle tilfælde er der brug for lidt råd og vejledning til at gribe udfordringerne anderledes an. I andre tilfælde kræver det en lidt længerevarende terapeutisk forløb af jeres familiesituation.

Familieterapi kan være for alle relationer i en familie, f.eks. imellem søskende som voksne, svigerfamilie, eller bedsteforældre. Fokus er den udfordrende relation imellem jer og hvordan den kan ændres.

Terapien kan tage afsæt i mange temaer f.eks.

Kommunikation i forhold til forælderrollen, parforholdet, skilsmisse, søskendeproblematik, sammenbragte familier, kriser og sygdom, opdragelse eller konflikter.