Børn i terapi

Børn der mistrives

Når ens børn ikke trives, påvirker det både barnet og familien.

Det er ikke altid nemt at finde ud af, hvorfor børn og unge mistrives. Årsagerne kan være meget forskellig, og det er ikke altid lige let at tolke. Derfor vil jeg sammen med barnet og jer som forældre, være nysgerrige på hvad barnet oplever. Jeg kan hjælpe jer med at tolke de signaler som barnet giver, så vi sammen kan finde frem til, hvordan vi bedst mulig hjælper netop jeres barn.

Børn kan vise deres mistrivsel på mange måder: Flere dagligdagsfrustrationer eller konflikter.

  • Tristhed og modløshed.
  • Angst/seperationsangst
  • Ændret adfærd Vredesudbrud
  • Ondt i maven eller hovedet
  • Samtale med barnet

Samtale med barnet

Jeg tilpasser mine metoder og tilgange efter barnets alder, og hvad problemet drejer sig om. Ofte vil der være mere leg og kreativitet i samtalen med barnet.

Nogle gange giver det god mening at jeg taler med jeres barn i enerum, og i andre tilfælde er det bedst, at forældrene også er til stede. Jeg vil altid starte med, at tale med jer forældre, før jeg vurderer om jeg skal tale med jeres barn alene.

Mange gange udspiller konflikterne eller udfordringer sig i samspillet i familien, derfor vil jeg ofte have familiesamtaler og familieaktiviteter med jer for at blive klogere på hvordan jeg bedst hjælper jer. Her kan jeg også tilbyde at komme på hjemmebesøg.

Nogle gange kan det være tilstrækkeligt med rådgivning til jer forældre om, hvordan I støtter og hjælper jeres barn på den bedste måde.

Rådgivning af forældre

Det er helt normalt at man som forældre oplever udfordringer ved det at være forældre. Det kan være du/I er i tvivl om f.eks.

  • Opdragelsesmetoder
  • Søskende konflikter
  • Hvordan i møder jeres barns følelser Hvordan I sætter grænser
  • Hvordan I får færre konflikter

Ved rådgivning af jer forældre, kan det både ske med kun den ene af jer eller jer begge som forældre.