Børn med angst

I Danmark sidder der mange børn og unge der lever med angst. Der sidder i gennemsnit to børn i hver klasse der har en angst problematik.

Angsten kan have store konsekvenser for børns udvikling og sociale relationer. Derfor vil jeg meget gerne hjælpe jeres barn og jer.

Det er normalt i børnelivet, at oplever angst ved f.eks., at være bange for mørke, spøgelser m.m. Men for nogle børn tager angsten overhånd, så det påvirker deres livskvalitet.

Angsten hos børn kan ofte vise sig ved, at de har ondt i maven eller ondt i hovedet. Det kan mange gange resultere i, at barnet ikke kommer i skole eller ikke vil deltage i sociale arrangementer.

Der findes mange forskellige former for angst, og de kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Det kan f.eks. både vise sig som vrede børn eller stille og indelukkede børn.

Angsten kan både beskrives som former, følelser og med ord. Børn med angst kan opleve mange bekymringer, sorg, frygt, nervøsitet, forsigtighed og ængstelighed. Et af de grundlæggende tegn er, at der er en ubehagelig følelse som relaterer sig til en forventning om, at der vil ske noget ubehageligt eller dårligt.

Barnet vil ikke altid selv vide hvorfor, det har det svært eller hvad det er bange over. Jeg vil sammen med barnet og med jer være nysgerrige på, hvad det er for tanker og følelser som skaber angst for jeres barn.

Fælles for alle børn med angst er, at det er meget hårdt for dem og det kræver meget energi at gå og være angst. Deres hjerne og krop oplever, at der er fare på færde det meste af tiden, det er udmattende.

Mange af mine tilgange til at arbejde med børn og angst udspringer sig fra det kognitive, hvor jeg også bruger mange af de samme elementer og redskaber, fra det angst forløb som mange kender der hedder ”Cool kids”.

Jeg vil være nysgerrige sammen med jeres barn og jer, på hvad det er for en drilleangst der er flyttet ind hos jer.