Kurser

Skilsmissebørn og deres forældre

Skilsmissebørn

Skilsmisse sker i mange familier. Det er næsten blevet så normalt, at vi kan komme til at negligere, hvor stor en sorg og et tab det er for barnet, – også selvom forældrene har en god dialog.
Barnet har derfor brug for støtte og forståelse.

Som lærere og pædagoger kan I spille en betydningsfuld rolle for skilsmissebørn, når familien splittes.

Men i kan også spille en betydningsfuld rolle for de børn, hvis forældre har været skilt længe.
De svære følelser, tanker, ensomhed og oplevelser som skilsmissebarnethar, slutter ikke.

Kursus

  • I vil få viden om skilsmissens påvirkning på barnet og dets forældre.
  • I vil få viden om hvordan skilsmissebørn reagere.
  • I vil få viden om hvordan I bedst muligt har en dialog og et samarbejde med skilsmisseforældrene.
  • I vil få viden og redskaber til de svære/konfliktfyldte samtaler med skilsmisseforældrene.
  • I vil få pædagogiskeredskaber til bedre dialog med skilsmissebørn.

Praktisk

Varighed: 2 timer.

Pris: 3500 kr. ekslusiv moms.

Kørsel efter gældende takster, de første 10 km indgår i prisen..